clock

Monday, 28 November 2011

RANCANGAN PENGAJARAN FONETIK BAHASA CINA


TARIKH           : 12 OKTOBER 2011
MASA              : 9.30-9.40 (10 MINIT)
HARI               : RABU
SUBJEK         : BAHASA CINA TAHUN 4
TEMA              : TATABAHASA
TOPIC            : FONETIK BAHASA CINA
                                     
OBJEKTIF AM:
Pelajar dapat memahami fonetik bagi tiga perkataan yang mempunyai penyebutan yang sama.

OBJEKTIF KHUSUS:
Pada akhir pelajaran dan pengajaran ini para pelajar dapat:
Memahami fonetik bagi tiga perkataan yang mempunyai penyebutan yang sama dan memberi sekurang-kurangnya satu contoh lain.

PENYERAPAN NILAI MURNI:
Berani mencuba, sedia untuk belajar

KEMAHIRAN BERFIKIR:
Menghubungkaitkan, mengelaskan dan mengkategorikan

BAHAN BANTU MANGAJAR:
Seni kata nyanyian fonetik

KEMAHIRAN PENGAJARAN MIKRO:

LANGKAH 1.
       Guru menunjukkan cara menyanyi lagu fonetik.
       Murid menyanyikan lagu fonetik tersebut.
LANGKAH 2.
       Guru memberi penerangan terhadap konsep fonetik bagi tiga perkataan yang mempunyai penyeutan yang sama.
       Guru memberi contoh kepada murid.

LANGKAH 3.
       Murid diminta member contoh lain yang berkaitan tiga perkataan yang mempunyai penyebutan yang sama dan menyatakan fonetiknya.

PENUTUP.
       Murid diminta menyanyi semula lagu fonetik.

No comments:

Post a Comment